Nasza oferta

USŁUGI KSIĘGOWE
• Prowadzenie ksiąg handlowych, podatkowych, ewidencji przychodów;
• Rozliczanie podatku VAT;
• Prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami prawa podatkowego;
• Sporządzanie deklaracji PIT, CiT, IFT i sprawozdań GUS;
• Sporządzanie sprawozdań finansowych, zeznań rocznych;
• Wyprowadzanie zaległości w zakresie wyżej wymienionych czynności;
• Kontrola i nadzór nad księgami i ewidencjami prowadzonymi samodzielnie przez podatnika;
• Analizy, raporty wg indywidualnych potrzeb;
• Reprezentowanie klienta przed organami US, ZUS;

USŁUGI DORADCZE
• Porady i konsultacje podatkowe dla osób fizycznych i prawnych;
• Sporządzanie rocznych zeznań dotyczących dochodów uzyskanych w kraju i za granicą;
• Doradztwo finansowo-podatkowe w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych;
• Konsultacje w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych na naszym rynku, prawa spółek;
• Pomoc w sporządzaniu umów cywilno-prawnych i innych dokumentów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
• Pomoc przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek cywilnych, spółek z o.o., przekształceniach, likwidacji;
• Biznes plany, wnioski kredytowe;

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
• Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac;
• Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od pracowników i składek ZUS;
• Rozliczanie umów o dzieło i umów zleceń;
• Sporządzanie deklaracji podatkowych, ZUS, informacji dla pracowników, raportów do GUS;
• Prowadzenie kartotek danych osobowych, płacowych, teczek osobowych;
• Sporządzanie dokumentów administracji kadrowej;
• Bieżąca informacja o obowiązkach pracodawcy wynikających z regulaminu pracy i innych przepisów;