O firmie

Działalność z zakresu doradztwa podatkowego i usług księgowych prowadzę od 1993 roku. Siedziba biura od początku mieści się na terenie Milicza, w województwie dolnośląskim. Działamy na terenie województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego. Działalność biura objęta jest ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług doradztwa podatkowego w Towarzystwie Ubezpieczeniowym WARTA.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Usług Księgowych od 1993 roku świadczy kompleksowe usługi finansowo-księgowe, doradztwo podatkowe, usługi kadrowo-płacowe, a także pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nasza firma obsługuje podmioty gospodarcze działające w różnych formach prawnych: spółki z o.o., spółki osobowe, fundacje, stowarzyszenia, firmy osób fizycznych, o różnorodnych profilach działalności.

Poziom cen za nasze usługi kształtujemy tak, aby umożliwił nam rzetelną obsługę, przy zachowaniu pełnej akceptacji klientów. Nie jesteśmy biurem-molochem. Pracujemy spokojnie, rzetelnie, w przyjaznej atmosferze, starając się sprostać indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom klientów.

Zatrudnieni pracownicy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe i wieloletnie doświadczenie. Ponadto na bieżąco aktualizują i rozszerzają swoją wiedzę systematycznie uczestnicząc w szkoleniach i sympozjach organizowanych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, Stowarzyszenie Księgowych. Nasza Kancelaria współpracuje z prawnikami, ze specjalistami z zakresu prawa spółek handlowego, prawa gospodarczego, Kodeksu cywilnego, czy finansów.

Prace księgowe i rozrachunkowe prowadzone są w oparciu o programy firmy InSert: Rachmistrz, Rewizor; Kadry PRO, Płatnik, zgodne z wymogami Ustawy o rachunkowości i innymi przepisami Ministerstwa Finansów.


Janusz Juchnowicz,

mgr inż. budownictwa lądowego (Politechnika Wrocławska), ukończył podyplomowe studia na kierunkach: podatki i rachunkowość (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), inżynieria leśna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). Ponadto posiada uprawnienia budowlane.

Właściciel biura posiada: Licencję Ministerstwa Finansów nr 12068/99 na prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz wpis pod nr 003894 na liście doradców podatkowych.