Doradca podatkowy

Doradca podatkowy partnerem biznesowym przedsiębiorcy

Tajemnica zawodowa istota zawodu

Funkcjonowania zawodu doradcy podatkowego polega przede wszystkim na tym, że klient nie powinien mieć żadnych obaw przed powierzeniem doradcy tajemnic dotyczących wszelkich swoich interesów. Doradca podatkowy ma zapewnioną formalną ochronę i gwarancję przed próbą uzyskania od niego przez jakikolwiek organ tego, co zostało mu powierzone w najgłębszej tajemnicy przez klienta, tj. tego, czego klient nie zechciałby ujawnić komukolwiek innemu.

Poufność jest zatem fundamentalnym prawem i obowiązkiem doradcy podatkowego jako powiernika interesów podatkowych swojego klienta. Ma on zatem prawo do szczególnej ochrony ze strony państwa i jego organów oraz do używania narzędzi, które pozwolą mu na zachowanie dyskrecji i milczenia w określonych sytuacjach.

Rota ślubowania stanowi: „Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich

Doradca podatkowy pomoże odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych                    i zmiennych przepisów podatkowych.

Doradcy podatkowi udzielają porad, opinii i wyjaśnień dotyczących obowiązków podatkowych, celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami, prowadzą księgi podatkowe i rachunkowe, sporządzają zeznania i deklaracje. Mogą również reprezentować swoich klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach, a także przed sądami administracyjnymi (w sprawach podatkowych, celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej). Do czynności doradztwa podatkowego należy również rozliczanie innych należności publicznoprawnych (np. składek ZUS), oraz obsługa kadrowo-płacowa.