Dzień wolny za święto przypadające w sobotę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca ma obowiązek wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego za święto ustawowo wolne od pracy wypadające w sobotę. W 2020 roku są to. 15 sierpnia oraz 26 grudnia.