Niepełnoletni nie może zarejestrować działalności w CEIDG

Działalność jednoosobową (wpis do CEIDG) może prowadzić wyłącznie osoba pełnoletnia. W sytuacji, gdy małoletni otrzyma darowiznę w postaci prawa do przedsiębiorstwa lub gdy w jego imieniu, za zezwoleniem sądu opiekuńczego, dojdzie do nabycia przedsiębiorstwa albo gdy je odziedziczy – nie może kontynuować działalności. Wpis do CEIDG nie podlega dziedziczeniu (ani przez niepełnoletniego ani przez pełnoletniego). Przedmiotem darowizny lub dziedziczenia mogą być tylko rzeczy i prawa, przy pomocy których była prowadzona działalność (np. samochody, wyposażenie biura, umowy, znaki towarowe, nieruchomości). Na podstawie aktu darowizny albo poświadczenia dziedziczenia stają się one wyłączną własnością nieletniego. Prawo obecnie nie przewiduje kontynuacji jednoosobowej działalności, ani przez pełnoletniego, ani przez nieletniego.