Nowe zwolnienia z opłacania składek ZUS

Zgodnie z uchwaloną wersją przepisów, krąg przedsiębiorców uprawnionych do wydłużonego zwolnienia ze składek ZUS obejmie 11 branż. Zwolnieniem ze składek ZUS objęci zostaną zatem przedsiębiorcy, którzy przeważającą działalność gospodarczą prowadzą pod następującymi kodami PKD:
 • 49.39.Z  Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 55.10.Z  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 77.39.Z  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 79.11.A  Działalność agentów turystycznych
 • 79.90.A  Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 82.30.Z  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 90.01.Z  Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z  Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 93.29.A  Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 93.29.B  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Zwolnienie ze składek ZUS dla powyższych branż przysługiwać będzie jednak tylko w przypadku, gdy dany kod PKD dotyczy przeważającej działalności danego przedsiębiorcy.