Nowy jpk od października 2020

Ważne zmiany w podatku VAT od 01.10.2020 r.

                 Wprowadzono nowe obowiązki dla sprzedawcy i nabywcy w podatku VAT.

Zmiany te polegają na zastąpieniu deklaracji VAT 7\ VAT 7K plikiem jpk, w którym zaznacza się niektóre: towary i usługi (kody od 01 -13); niektóre transakcje (procedury). Dodatkowo będzie konieczne oznaczenie niektórych dokumentów sprzedaży i zakupu.

Dlatego bardzo ważne jest dostosowanie (aktualizacja) programów komputerowych wykorzystywanych przez Państwa.

Za każdy błąd w jpk może być nałożona kara administracyjna bezpośrednio na podatnika.