Paragon z NIP nabywcy

Od 1 stycznia 2020 r., w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika VAT wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon zawiera jego numer NIP. Wynika to z art. 106b ust. 5 ustawy o VAT.