Zaświadczenie A1 – nowe ułatwienia na PUE ZUS

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych umieścił informacje o wprowadzonych od 30 września na PUE ZUS nowych rozwiązaniach i ułatwieniach:  Uruchomiony został kreator do wniosków o wydanie zaświadczenia A1 w następujących sytuacjach:
  • delegowania pracownika do innego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii,
  • czasowego przeniesienia wykonywania działalności na własny rachunek do innego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii,
  • wykonywania pracy najemnej lub działalności na własny rachunek, w kilku państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii.
System wybiera właściwy wniosek po udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań. Następnie kreator podpowiada jak krok po kroku go wypełnić. W ten sposób powstaje komplet dokumentów – wniosek o wydanie zaświadczenia A1 z wymaganymi załącznikami. Więcej informacji o tych ułatwieniach można znaleźć na naszej stronie internetowej w artykule „Zaświadczenie A1 – nowe ułatwienia na PUE ZUS”.