PFR – kontrola subwencji

PFR  będzie kontrolować subwencje udzielone w ramach tarczy finansowej.

Pieniądze  z otrzymanej subwencji powinny zostać wydane na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej m.in.:  wynagrodzenia pracowników, zakupu towarów i materiałów, usług, bieżące koszty obsługi finansowania zewnętrznego, koszty najmu, wszelkie należności o charakterze publicznoprawnym, zakup urządzeń i innych środków trwałych.

W interesie przedsiębiorcy leży dołożenie wszelkich starań, żeby każdy wydatek był udokumentowany.Gdy kontrola stwierdzi nieprawidłowe wykorzystanie dotacji, wtedy przedsiębiorcę czekają niezbyt miłe konsekwencje. W przypadku złożenia fałszywych oświadczeń PFR może wydać decyzję, której skutkiem będzie zwrot całości subwencji  z tarczy finansowej przez przedsiębiorcę.